Top Header Kampar Content ms

p

Tel: 05 465 1963
Faks: 05 466 4307

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KAMPAR

Menu Kampar 3rd Level Content ms

Bahagian Pengurusan Daerah content MS

BAHAGIAN PENGURUSAN DAERAH


1.1 UNIT PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN

 1. Menentukan semua bayaran gaji, elaun-elaun dan lain-lain tuntutan yang layak diterima dalam tempoh yang ditetapkan.

 2. Menentukan semua bil bekalan dan perkhidmatan dijelaskan kepada pembeli mengikut Arahan Perbendaharaan.

 3. Menguruskan hal ehwal surat menyurat dan fail.

 4. Memproses aduan orang ramai.

 5. Menguruskan hal ehwal perjawatan dan perkhidmatan. 

 

1.2 UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

 1. Bertanggungjawab dalam memastikan semua peralatan dan perisian teknologi maklumat di Pejabat Daerah dan Tanah Kampar dapat berfungsi dengan baik bagi memastikan aktiviti-aktiviti berjalan lancar.

 2. Membangun dan mengemaskini laman web.

 3. Penyelenggaraan komputer & merekod inventori komputer dan pelupusan.

 4. Menyelenggara & membaiki perkakasan serta peralatan komputer

 5. Menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan sistem rangkaian.

 6. Memastikan dan mengawasi kerja-kerja keselamatan ICT, peralatan perisian dan rangkaian komputer.

 7. Memastikan setiap talian komponen rangkaian komputer Pejabat Daerah dan Tanah Kampar berjalan lancar dan berkesan.

 

1.3 MAJLIS DAN KERAIAN

 1. Urusetia perayaan-perayaan Daerah dan Negeri.

 

1.4 KESELAMATAN

 1. Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan dan Bencana Daerah

 2. Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Daerah

 


floating menu kampar content v1 ms

 

Footer ms