Top Header Kampar Content ms

p

Tel: 05 465 1963
Faks: 05 466 4307

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KAMPAR

Menu Kampar 3rd Level Content ms

Breadcrumb

Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO) MS

PEGAWAI KESELAMATAN ICT (ICTSO)


Maklumat Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO)

 
Nama : AHMAD NORDIN BIN HJ. RAMLI
 

Jawatan

:

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

 

Emel

:

anordin[at]perak.gov.my

 

Nama Agensi

:

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KAMPAR

 

Alamat Agensi

:

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KAMPAR,

   

31900 Kampar,

   

Perak Darul Ridzuan.

 

No.Tel

:

05-4651963

 

 

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

 1. Menguruskan keseluruhan program-program keselamatan ICT PDT Kampar.

 2. Menguatkuasakan keseluruhan keselamatan ICT PDT Kampar.

 3. Memberi penerangan dan pendedahan berkenaan Dasar Keselamatan ICT PDT Kampar kepada semua pengguna.

 4. Mewujudkan garis panduan, prosedur dan tatacara selaras dengan keperluan Dasar Keselamatan ICT PDT Kampar.

 5. Menjalankan pengurusan risiko.

 6. Menjalankan audit, mengkaji semula, merumus tindak balas pengurusan agensi berdasarkan hasil penemuan dan menyediakan laporan mengenainya.

 7. Memberi amaran terhadap kemungkinan berlakunya ancaman berbahaya seperti virus dan memberi khidmat nasihat serta menyediakan langkah-langkah perlindungan yang bersesuaian.

 8. Melaporkan insiden keselamatan ICT kepada Pasukan Tindakbalas Insiden Keselamatan ICT Kerajaan (GCERT), MAMPU atau kepada CERT SUK Perak dan memaklumkannya kepada CIO.

 9. Bekerjasama dengan semua pihak yang berkaitan dalam mengenalpasti punca ancaman atau insiden keselamatan ICT dan memperakukan langkah-langkah baikpulih dengan segera.

 10. Memperakui proses pengambilan tindakan tatatertib ke atas pengguna yang melanggar Dasar Keselamatan ICT PDT Kampar dan;

 11. Menyediakan dan melaksanakan program-program kesedaran mengenai keselamatan ICT.

 

floating menu kampar content v1 ms

 

Footer ms