Top Header Ipoh Content ms

p

Tel: 05 527 5875 / 5811
Faks: 05 527 5706

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KINTA, IPOH

Menu Ipoh Content ms

Breadcrumb

pentadbiran tanah ipoh content ms

PENTADBIRAN TANAH


 

FUNGSI PEJABAT TANAH

 • Memungut hasil tanah.

 • Merancang pemberian milik tanah kerajaan.

 • Mengurus pendaftaran urusniaga.

 • Mengurus permohonan pengambilan balik tanah, tukar syarat, pecah bahagian/sempadan, kebenaran pindahmilik dan gadaian oleh Y.A.B Menteri Besar Perak serta Perintah Lelong.

 • Mengawal pelanggaran syarat ke atas tanah-tanah milik.

 • Mengawal penerokaan haram ke atas tanah kerajaan.

 • Menguruskan permohonan penyelesaian Harta Pusaka Kecil

 • Menentukan supaya tanah digunakan mengikut peraturan dan undang-undang tanah bagi menghasilkan faedah yang optima kepada rakyat dan kerajaan.

 • Menentukan pengurusan tanah di seluruh Daerah Kecil Ipoh dilaksanakan mengikut undang-undang dan dasar yang ditetapkan oleh kerajaan.

 • Menentukan hasil tanah dipungut dengan cara yang berkesan dan sistematik.

 

UNIT PELUPUSAN TANAH

 • Memproses permohonan pemberian milik tanah, perizaban dan Lesen Menduduki Sementara ( TOL ).

 • Memproses permohonan melombong.

 

UNIT TEKNIKAL

 • Menyediakan laporan tanah bagi semua jenis permohonan.

 • Mengambil tindakan ke atas : Pendudukan secara tidak sah ke atas tanah kerajaan, rezab dan tanah lombong. Pengeluaran dan pengalihan bahan-bahan batu secara tidak sah. Pelanggaran Syarat tanah bermilik.

 

UNIT PENDAFTARAN

 • Mengeluarkan Suratan Hakmilik Sementara / Kekal / Sambungan / Ganti.

 • Mengeluarkan Carian Rasmi / Carian Persendirian.

 • Pendaftaran Pindahmilik/ Pesaka / Gadaian / Melepasan Gadaian / Pajakan / Melepaskan Pajakan.

 • Permohonan Kebenaran Pindahmilik Tanah / Mengadai.

 • Permohonan memasukan Kaveat.

 

UNIT BICARAKUASA

 • Memproses permohonan bicarakuasa.

 • Memproses Permohonan Perintah Jual / Lelong.

 

UNIT HASIL

 • Mengutip bayaran cukai tanah dan lain-lain bayaran.

 • Meningkatkan kutipan cukai tanah dan mengurangkan tunggakan cukai tanah.

 

UNIT PEMBANGUNAN TANAH

 • Memproses permohonan Permit Bahan Batu.

 • Memproses permohonan Tukar Syarat.

 • Memproses permohonan Pecah Bahagian, Pecah Sempadan.

 • Memproses permohonan Pengambilan Tanah.

 

UNIT PELUKIS PELAN

 • Mencatat Laporan Awal untuk semua permohonan Tanah, Permit dan Galian.

 • Menyediakan laporan pelukis pelan, membuat 'carting' dan merekod ke dalam Buku Carta untuk semua permohonan tanah, permit dan galian.

 • Menguruskan permohonan melihat, membeli dan mendapatkan pelan tanah.

 • Menyediakan pelan untuk ulasan / rujukan jabatan teknikal, pelan kertas mesyuarat JKTD / MMK, pelan PU & HSM, DHDK / DHKK, perin mencarta dan lain-lain pelan yang berkaitan urusan Pejabat Tanah.

 • Mengawasi dan mengemaskini pelan litho, pelan topo dan lain- lain pelan.

 

 

Floating Menu Ipoh content v1 ms

 

Footer ms