Top Header Ipoh Content ms

p

Tel: 05 527 5875 / 5811
Faks: 05 527 5706

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KINTA, IPOH

Menu Ipoh Content ms

Breadcrumb

pentadbiran daerah ipoh content ms

PENTADBIRAN DAERAH


   

KHIDMAT PENGURUSAN

 • Menyediakan anggaran Belanjawan dan segala laporan kewangan

 

PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN

 • Melaksanakan kerja-kerja berkaitan pentadbiran am dan kewangan.

 • Kutipan bayaran ansuran rumah awam kerajaan.

 • Kutipan duti bagi pelbagai suratcara.

 • Kutipan bayaran sewa bangunan kediaman kerajaan.

 • Melaksanakan dan menyelaras majlis rasmi di peringkat daerah kecil.

 

FUNGSI BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

 • Bekalan dan Perkhidmatan dibayar dan dijelaskan kepada pembekal mengikut peraturan dalam arahan perbendaharaan.

 • Menguruskan hal-hal kewangan dan pentadbiran pejabat.

 • Mewujudkan kakitangan yang berdisiplin, memupuk semangat kerjasama dan persefahaman di dalam serta di luar organisasi.

 • Merancang dan mengatur latihan bagi keseluruhan kakitangan untuk meningkatkan prestasi perkhidmatan dan kecekapan.

 • Menentukan semua bil-bil.

 • Melaksanakan program yang berkaitan dengan kutipan Ansuran Rumah Awam, Penyata Hasil Am dan Bayaran Pencen Bekas Perajurit.

 • Memproses dan menentukan semua bayaran gaji, elaun-elaun dan lain-lain tuntutan yang layak dituntut dan diterima dalam tempoh yang ditetapkan.

 

UNIT KEWANGAN

 • Mengawal perbelanjaan dan peruntukan serta menjawab segala teguran daripada pihak AUDIT, Perbendaharaan, Y.B Kewangan Negeri, dan lain-lain.

 

UNIT PENTADBIRAN AM

 • Memproses Permohonan Lesen seperti Lesen Menduduki Sementara dan Lesen Permit Bahan Batu.

 • Sebagai Urusetia perayaan-perayaan Daerah & Negeri.

 • Memproses Permohonan Lesen Hiburan.

 • Mengurus sambutan bagi majlis Rasmi Kerjaan Peringkat Negeri dan Daerah serta Lawatan Rasmi DiRaja dan Orang-Orang Kenamaan.

 • Mengurus dan memproses surat-menyurat dan fail.

 

UNIT PERKHIDMATAN

 • Mengurus segala hal ehwal perjawatan, persaraan, peperiksaan, kursus, cuti, tatatertib, latihan dalam perkhidmatan dan lain-lain yang berkaitan.

 • Unit Hasil.

 • Menerima bayaran serta mengeluarkan lesen/resit mengikut jenis aktiviti.

 • Menerima dan mengutip ansuran Rancangan Perumahan Awam.

 • Mengemaskini Rekod/Buku Lejar Kutipan.

 • Memproses bayaran balik wang cagaran.

 

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

 • Menguruskan dan menyelenggara peralatan berkaitan dengan ICT.

 • Menguruskan dan mengemaskini laman web jabatan.

 

 

Floating Menu Ipoh content v1 ms

 

Footer ms