Top Header Content ms

p

Tel   : 05 209 5000
Faks : 05 243 4451
Helpdesk e-Tanah: 05 525 3761

e
HOME

PORTAL RASMI

PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI PERAK

2 Level Navigation Bar Content

>>Unit Pembangunan Tanah

PROFIL : BAHAGIAN PEMBANGUNAN
(UNIT PEMBANGUNAN TANAH)


 

Objektif

Memproses permohonan-permohonan tanah kerajaan/pembangunan tanah milik mengikut perundangan dengan cekap,telus dan berintegeriti

 

Fungsi

  • Perancangan gunatanah dan memberi pandangan mengenai semua kajian-kajian pembangunan yang dikemukakan kepada Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak
  • Mengawasi rancangan-rancangan tanah kerajaan Negeri Perak termasuk memproses pengisytiharan kawasan penempatan berkelompok dibawah Akta Tanah (Kawasan penempatan Berkelompok 1960)
  • Memproses permohonan pewartaan dan pemansuhan bagi tanah rizab,hutan simpan,pindaan sempadan dan lain-lain
  • Memproses permohonan tanah daripada Kementerian,Jabatan,Agensi Kerajaan,Pertubuhan,Persatuan,Kesatuan,Kelab dan Orang Awam untuk pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri
  • Memproses permohonan Izinlalu Jajaran Talian Elektrik TNB di bawah Akta Bekalan Elektrik 1976
  • Memproses permohonan pengambilan tanah di bawah akta pengambilan tanah 1960 bagi seluruh negeri Perak untuk pertimbangan pihak berkuasa negeri Perak

 

 

 Floating Template Adjust Content V4 ms

 

carta organisasi content footer ms