Top Header Content ms

p

Tel   : 05 209 5000
Faks : 05 243 4451
Helpdesk e-Tanah: 05 525 3761

e
HOME

PORTAL RASMI

PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI PERAK

2 Level Navigation Bar Content

Breadcrumb

Surat Arahan Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Perak Bil.2/2021

Surat Arahan Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak Bil.2/2021


 

Surat Arahan Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak Bil.2/2021
Tarikh Kemaskini : 12 April 2021
Dasar Pelupusan Terhadap Pulau-Pulau Yang Wujud Di Sepanjang Sungai Perak Secara Perizaban Tanah Di Bawah Seksyen 62 Kanun Tanah Negara (KTN) 1965 (Akta 828)

 

Dokumen ini adalah untuk simpanan Jabatan masing-masing

 

 Floating Template Adjust Content V4 ms

 

Footer Content my