Top Header Content ms

p

Tel   : 05 209 5000
Faks : 05 243 4451
Helpdesk e-Tanah: 05 525 3761

e
HOME

PORTAL RASMI

PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI PERAK

Image Slider Content menu ms

Bahagian Perundangan

PROFIL : BAHAGIAN PERUNDANGAN


Objektif

  • Memberi perkhidmatan dan nasihat perundangan yang berkualiti dan akan sentiasa bertindak mengikut perlembagaan dan undang-undang dengan cekap dan efisien.
  • Menjalankan apa-apa tugasan lain yang bersifat undang-undang dari masa ke semasa yang dirujukkan kepada Bahagian ini.

 

Fungsi

  • Memberikan khidmat nasihat dalam bidang undang-undang berkaitan tanah yang dirujuk oleh Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak dan Pejabat Daerah dan Tanah seluruh Negeri Perak.
  • Menyediakan warta berkaitan dengan pengambilan tanah dan menyemak lain-lain warta.
  • Menjadi sumber rujukan mengenai apa-apa masalah perundangan yang timbul.
  • Mendraf atau menyemak dokumen undang-undang seperti perjanjian, peraturan dan undang-undang lain berkaitan hal ehwal tanah.
  • Menyelia pendakwaan bagi kes-kes jenayah berkaitan tanah.
  • Menyediakan dokumen dan maklumat yang diperlukan bagi kes-kes sivil yang melibatkan Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak dan Pejabat Daerah dan Tanah seluruh negeri Perak.

 

 Floating Template Adjust Content V4 ms

 

carta organisasi content footer ms