Top Header Content ms

p

Tel   : 05 209 5000
Faks : 05 243 4451
Helpdesk e-Tanah: 05 525 3761

e
HOME

PORTAL RASMI

PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI PERAK

2 Level Navigation Bar Content

Breadcrumb

Bahagian Penguatkuasa & Teknikal ms

PROFIL : BAHAGIAN PENGUATKUASA & TEKNIKAL


 

Objektif

Menguatkuasakan undang-undang dan peraturan - peraturan tanah untuk merangsang pertubuhan ekonomi Negeri Perak Darul Ridzuan di samping menyampaikan ke pengetahuan orang awam dan badan korporat perihal pemantauan peraturan - peraturan tanah yang telah ditetapkan olen Pihak Berkuasa Negeri.

 

Fungsi

 

 1. Unit Teknikal
  1. Menjalankan siasatan dan menyediakan laporan tanah bagi permohonan - permohonan bertujuan untuk Industri/Bangunan/Pertanian di atas tanah kerajaan/tanah milik.
  2. Menjalankan kerja - kerja memperenggan/Ukuran tanah untuk tujuan penyediaan permohonan ukur bagi permohonan tanah yang duliluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri.

  Unit Penguatkuasa
  1. Menjalankan penguatkuasan undang - undang tanah terhadap aktiviti pencerobohan/penerokaan haram di atas tanah kerajaan di dalam Negeri Perak -Sek 425 KTN.
  2. Bertanggungjawab melaksanakan penguatkuasaan aktiviti pemindahan/pengeluaran bahan batu tanpa kebenaran Pihak Berkuasa.
  3. Menjalankan tugas pemantauan dan penguatkuasaan pelanggaran syarat - nyata/penjenisa tanah, bagi tanah - tanah milik di dalam Negeri Perak - Seksyen 127 KTN.
  4. Menyelaras dan memantau tindakan - tindakan operasi bersepadu di bawah Sek 425 dan 426 KTN di seluruh Negeri Perak.
  5. Menyelia dan menyeragamkan semua aktiviti penguatkuasaan di samping menyampaikan sebarang pindaan undang - undang tanah terkini ke seluruh pentadbiran tanah Negeri Perak.
 


Floating Template Adjust Content V4 ms

 

carta organisasi content footer ms