Top Header Content ms

p

Tel   : 05 209 5000
Faks : 05 243 4451
Helpdesk e-Tanah: 05 525 3761

e
HOME

PORTAL RASMI

PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI PERAK

2 Level Navigation Bar Content

Bahagian Hakmilik Strata

PROFIL : BAHAGIAN HAKMILIK STRATA


 

Objektif

Mewujudkan sistem pengurusan, pentadbiran, dan perundangan Hakmilik Strata yang berkesan seiring dengan era globalisasi.

 

Fungsi

  • Memproses permohonan pecah bahagi bangunan.
  • Memproses dan mendaftarkan permohonan hakmilik strata.
  • Memproses permohonan mengkelaskan bangunan sebagai bangunan kos rendah.
  • Menyelia dan memberi khidmat nasihat berhubung dengan isu-isu permohonan hakmilik strata.
  • Mendaftar urusniaga yang melibatkan hakmilik strata.
  • Memproses permohonan Permit Ruang Udara.
  • Memproses permohonan hakmilik strata gantian.
  • Memproses permohonan untuk mendapatkan kebenaran Menteri Besar dan PTG untuk hakmilik strata.(individu)


Floating Template Adjust Content V4 ms

 

carta organisasi content footer ms