Top Header Content ms

p

Tel   : 05 209 5000
Faks : 05 243 4451
Helpdesk e-Tanah: 05 525 3761

e
HOME

PORTAL RASMI

PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI PERAK

2 Level Navigation Bar Content

Breadcrumb

Bahagian Audit Pengurusan Tanah ms

PROFIL : BAHAGIAN AUDIT PENGURUSAN TANAH


 

Objektif

Membantu pihak pengurusan Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Perak meningkatkan tahap keberkesanan pengurusan tanah di pentadbiran tanah Negeri Perak supaya mematuhi peraturan dan perundangan yang sedia ada

 

Fungsi

  • Pemantauan dan pengauditan pengurusan tanah.
  • Memberi nasihat dan cadangan kepada pejabat-pejabat tanah mengenai tatacara pengurusan tanah.
  • Penyediaan laporan auditan pengurusan tanah Negeri Perak.
  • Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Audit Pengurusan Pentadbiran Tanah Negeri Perak
  • Memberi cadangan tindakan pembetulan / punitif terhadap kes-kes audit.


Floating Template Adjust Content V4 ms

 

carta organisasi content footer ms