awam_header

bantuan_awam

LOKASI :

Bahagian Teknologi Maklumat

Pejabat Pengarah Tanah & Galian Negeri Perak

NO. BANTUAN & EMAIL :
05-525 3761

awam_footer