Top Header Content ms

p

Tel   : 05 209 5000
Faks : 05 243 4451
Helpdesk e-Tanah: 05 525 3761

e
HOME

PORTAL RASMI

PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI PERAK

Image Slider Content en

Breadcrumb

Warta Kerajaan ms

WARTA KERAJAAN


    

Warta Kerajaan No. 604
Tarikh Kemaskini : 09 Jun 2021
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Gelanggang Futsal Di Wilayah Kampung Baru Buntong, Bandar Ipoh, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 988
Tarikh Kemaskini : 09 Jun 2021
Pengisytiharan Bagi Pembatalan Perizaban Tanah Untuk Tapak Sekolah Juvana Di Mukim Slim, Daerah Muallim

Warta Kerajaan No. 983
Tarikh Kemaskini : 11 Mei 2021
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Bangunan Rumah Kediaman Kakitangan Kerajaan Di Wilayah Bukit Pegawai Daerah, Mukim Batang Padang, Daerah Batang Padang

Warta Kerajaan No. 984
Tarikh Kemaskini : 11 Mei 2021
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Bangunan Rumah Kediaman Kakitangan Kerajaan Di Wilayah Bukit Baldwin, Mukim Batang Padang, Daerah Batang Padang

Warta Kerajaan No. 984
Tarikh Kemaskini : 11 Mei 2021
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Bangunan Rumah Kediaman Kakitangan Kerajaan Di Wilayah Bukit Baldwin, Mukim Batang Padang, Daerah Batang Padang

Warta Kerajaan No. 986
Tarikh Kemaskini : 11 Mei 2021
Pengisytiharan Bagi Pembatalan Perizaban Tanah Untuk Tapak Rizab Pesuruhjaya Tanah Persekutuan (Ibusawat) Di Mukim Hutan Melintang, Daerah Hilir Perak

Warta Kerajaan No. 987
Tarikh Kemaskini : 11 Mei 2021
Pengisytiharan Bagi Pembatalan Perizaban Tanah Untuk Tapak Rizab Pesuruhjaya Tanah Persekutuan (Pejabat Pos) Di Mukim Hutan Melintang, Daerah Hilir Perak

Warta Kerajaan No. 989
Tarikh Kemaskini : 11 Mei 2021
Pengisytiharan Bagi Notis Cadangan Pembatalan Perizaban Tanah Untuk Tapak Sekolah Melayu Di Mukim Pulau Kamiri, Daerah Kuala Kangsar

Warta Kerajaan No. 990
Tarikh Kemaskini : 11 Mei 2021
Pengisytiharan Bagi Notis Cadangan Pembatalan Perizaban Tanah Untuk Tapak Balai Polis Di Mukim Pulau Kamiri, Daerah Kuala Kangsar

Warta Kerajaan No. 991
Tarikh Kemaskini : 11 Mei 2021
Pengisytiharan Bagi Notis Cadangan Pembatalan Perizaban Tanah Untuk Tapak Sekolah Melayu Di Mukim Pulau Kamiri, Daerah Kuala Kangsar

 

Dokumen ini adalah untuk simpanan Jabatan masing-masing.

 

Capaian Melalui Pautan: Warga PTG>Pautan Sistem Dalaman>e-Dokumen

 Floating Template Adjust Content V4 ms

 

carta organisasi content