Top Header Content ms

p

Tel   : 05 209 5000
Faks : 05 243 4451
Helpdesk e-Tanah: 05 525 3761

e
HOME

PORTAL RASMI

PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI PERAK

Image Slider Content menu ms

Content-Visi-Misi ms

VISI


Menjadikan Organisasi Pentadbiran Dan Pengurusan Tanah Yang Terbaik Dan Termoden Di Malaysia Menjelang 2020

 

MISI


Komited Untuk Mengurus Dan Mentadbir Urusan Tanah Bagi Memacu Pembangunan Negeri Yang Dinamik Dan Berdaya Saing Melalui Perkhidmatan Yang Berkualiti, Berintegriti Dan Efektif Untuk Kesejahteraan Rakyat

 

MOTO


Cepat, Telus & Berintegriti

 

 


Floating Template Adjust Content V4 ms

 

carta organisasi content footer ms