Top Header Content ms

p

Tel   : 05 209 5000
Faks : 05 243 4451
Helpdesk e-Tanah: 05 525 3761

e
HOME

PORTAL RASMI

PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI PERAK

2 Level Navigation Bar Content

>>Unit Pembangunan Tanah

PROFIL : BAHAGIAN PEMBANGUNAN
(UNIT PEMBANGUNAN TANAH)


 

Objektif

Memproses permohonan-permohonan tanah kerajaan/pembangunan tanah milik mengikut perundangan dengan cekap,telus dan berintegeriti

 

Fungsi

  • Perancangan gunatanah dan memberi pandangan mengenai semua kajian-kajian pembangunan yang dikemukakan kepada Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak
  • Mengawasi rancangan-rancangan tanah kerajaan Negeri Perak termasuk memproses pengisytiharan kawasan penempatan berkelompok dibawah Akta Tanah (Kawasan penempatan Berkelompok 1960)
  • Memproses permohonan pewartaan dan pemansuhan bagi tanah rizab,hutan simpan,pindaan sempadan dan lain-lain
  • Memproses permohonan tanah daripada Kementerian,Jabatan,Agensi Kerajaan,Pertubuhan,Persatuan,Kesatuan,Kelab dan Orang Awam untuk pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri
  • Memproses permohonan Izinlalu Jajaran Talian Elektrik TNB di bawah Akta Bekalan Elektrik 1976
  • Memproses permohonan pengambilan tanah di bawah akta pengambilan tanah 1960 bagi seluruh negeri Perak untuk pertimbangan pihak berkuasa negeri Perak

 

 

 Floating Template Adjust Content V4 ms

 

carta organisasi content