Top Header Content ms

p

Tel   : 05 209 5000
Faks : 05 243 4451
Helpdesk e-Tanah: 05 525 3761

e
HOME

PORTAL RASMI

PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI PERAK

Image Slider Content en

Breadcrumb

Surat Arahan Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Perak

SURAT ARAHAN PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI PERAK


    

Surat Arahan Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Perak Bil. 4/2021
Tarikh Kemaskini : 17 Ogos 2021
Kriteria Permohonan Pelanjutan Tempoh Pajakan Hakmilik Berstatus Pajakan Negeri Dan Pajakan Mukim Melalui Seksyen 90A Kanun Tanah Negara (Akta 828)

 

Dokumen ini adalah untuk simpanan Jabatan masing-masing.

Capaian Melalui Pautan: Warga PTG>Pautan Sistem Dalaman>e-Dokumen

 Floating Template Adjust Content V4 ms

 

carta organisasi content