Top Header Content ms

p

Tel   : 05 209 5000
Faks : 05 243 4451
Helpdesk e-Tanah: 05 525 3761

e
HOME

PORTAL RASMI

PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI PERAK

Image Slider Content menu ms

Breadcrumb

prestasi piagam pelanggan ptg ms

PRESTASI PIAGAM PELANGGAN
JANUARI 2023 - JUN 2023
PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI PERAK


Bil.

Jenis Perkhidmatan

Jangka Masa

Prestasi
Piagam Pelanggan

1.

Memberi Maklumbalas Aduan Awam

3 Hari Bekerja

100%

2.

Penyelesaian Aduan Awam Biasa

7 Hari Bekerja

96%

3.

Memastikan semua pegawai dan kakitangan telah hadir berkursus selama 7 hari dalam setahun

7 hari setahun

95%

4.

Tempoh bayaran tuntutan bil-bil berkaitan urusan tanah dijelaskan dalam tempoh masa yang ditetapkan dari invois yang diterima

6 hari dari tarikh
invois diterima

100%

5.

Mengeluarkan resit sebagai akuterima bagi setiap urusan di kaunter

5 minit
(1 urusan)

4.55 minit

6.

Tempoh Permohonan Kebenaran Pindahmilik Kelulusan PTG

7 hari

100%

7.

Tempoh Permohonan Kebenaran Pindahmilik Kelulusan MB / PBN

14 hari

100%

8.

Tempoh Perserahan Siap 1 Hari bagi Pindahmilik Tanah (PMT), Suratcara (Tanpa PMT) & Borang

1 hari

100%

 

**Pengemaskinian Prestasi Piagam Pelanggan Jabatan adalah secara berkala 6 bulan sekali.

 Floating Template Adjust Content V4 ms

 

carta organisasi content footer ms