Top Header Content ms

p

Tel   : 05 209 5000
Faks : 05 243 4451
Helpdesk e-Tanah: 05 525 3761

e
HOME

PORTAL RASMI

PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI PERAK

Image Slider Content en

Breadcrumb

Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Perak

PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI PERAK


    

Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Perak Bil. 3/2021
Tarikh Kemaskini : 05 Julai 2021
Garis Panduan Pelupusan Tanah Kerajaan Melalui Penentuan Kadar Premium Tanah Secara Tender Mengikut Seksyen 14(1)(e) Kanun Tanah Negara (Akta 828)

 

Dokumen ini adalah untuk simpanan Jabatan masing-masing.

Capaian Melalui Pautan: Warga PTG>Pautan Sistem Dalaman>e-Dokumen

 Floating Template Adjust Content V4 ms

 

carta organisasi content