Top header content ms

p

Tel: 05 598 2055
Faks: 05 598 1963

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH SUNGAI SIPUT

Menu Sungai Siput ms

pengenalan jabatan sungai siput content ms

PENGENALAN JABATAN


 

UNIT KEWANGAN
Unit ini bertanggungjawab untuk:

 • Mentadbir belanja.
 • Mengurus pejabat.
 • menyediakan keperluan kewangan tahunan cth :
  1. Pembayaran emolumen.
  2. Perkhidmatan.
  3. Pembekalan.
  4. Pembelian aset serta bertanggungjawab kepada Pegawai Daerah Kuala Kangsar sebagai Pegawai Pengawal.

UNIT PERKHIDMATAN
Bertanggungjawab mengurus perihal anggota kakitangan pentadbiran Daerah dan Tanah dari segi perkhidmatan dan kebajikan.
Antara tanggungjawabnya adalah :

 • Mengurus rekod-rekod am.
 • semua rekod personel (Anggota) seperti:
  1. Pengisian jawatan.
  2. Pengesahan dalam jawatan.
  3. Kemasukan dalam perjawatan persaraan dan sebagainya.

Ketua Penolong Pegawai Daerah Sungai Siput adalah Ahli Panel Pergerakan Gaji (PPG) di bawah Sistem Saraan Baru (SSB) bagi Pentadbiran Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Kangsar.

UNIT PENTADBIRAN AM

 • Membantu Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri.
 • Bahagian Perumahan Awam dalam mengurus Rancangan Perumahan Awam seperti:
  1. Membuat Kutipan Ansuran Bulanan Rumah.
  2. menyediakan Penyata Pemungut Bulanan, mengurus pertukaran milik penyewa beli.
 • Membantu dalam perancangan dan pelaksanaan skim-skim baru Rancangan Perumahan Awam.
 • Tugas-tugas lain adalah menguruskan peruntukan Rumah Kerajaan kepada anggota Kerajaan di Daerah Kecil Sungai Siput.
 • Di samping itu unit Pentadbiran dan Kewangan juga bertanggungjawab dalam urusan menyediakan permohonan Lesen Hiburan Awam.

Ketua Penolong Pegawai Daerah juga ialah Ahli Lembaga Perlesenan (Eksais) Daerah Kuala Kangsar.

 

 

 


floating menu sungai siput content v1 ms

Footer ms