Top Header Seri Iskandar Content ms

p

Tel: 05 371 2095
Faks: 05 371 2080

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH PERAK TENGAH

Menu Seri Iskandar Content ms

Breadcrumb

Statistik Daerah ms

STATISTIK DAERAH


Statistik Penduduk Mengikut Jantina Dan Mukim 2010 hingga 2020;

Mukim/ Jantina

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

JUMLAH

102.3

103.7

105.0

106.3

107.5

108.7

109.8

111.10

112.1

113.2

114.3

Bandar

5.0

5.0

4.9

4.9

4.9

4.8

4.8

4.8

4.7

4.7

4.6

Belanja

13.8

13.8

13.7

13.7

13.6

13.5

13.4

13.3

13.2

13.1

13.0

Bota

44.1

45.5

46.9

48.4

49.8

51.2

52.6

54.0

55.4

56.9

58.3

Jaya Baharu

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

Kampong Gajah

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.4

7.4

7.4

7.3

Kota Setia

3.5

3.5

3.5

3.5

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.3

Lambor Kanan

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.2

Lambor Kiri

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

Layang- Layang

3.5

3.5

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.3

3.3

3.3

3.3

Pasir Panjang Ulu

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.0

Pasir Salak

12.1

12.2

12.2

12.2

12.2

12.1

12.1

12.0

12.0

11.9

11.9

Pulau Tiga

3.9

3.9

3.9

3.9

3.9

3.9

3.9

3.8

3.8

3.8

3.8

 

LELAKI

51.0

51.8

52.5

53.2

53.9

54.6

55.2

55.8

56.4

57.0

57.6

Bandar

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.4

2.4

2.4

2.4

Belanja

7.1

7.1

7.1

7.1

7.1

7.1

7.0

7.0

7.0

6.9

6.9

Bota

21.6

22.4

23.1

23.8

24.6

25.3

26.0

26.7

27.4

28.1

28.9

Jaya Baharu

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

Kampong Gajah

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

3.7

3.7

3.7

3.7

Kota Setia

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

Lambor Kanan

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

Lambor Kiri

1.0

1.0

1.0

1.0

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

Layang- Layang

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.6

Pasir Panjang Ulu

1.5

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

Pasir Salak

6.1

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

6.1

6.1

Pulau Tiga

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

1.9

1.9

 

PEREMPUAN

51.4

52.0

52.5

53.1

53.6

54.1

54.6

55.1

55.6

56.2

56.7

Bandar

2.5

2.4

2.4

2.4

2.4

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.2

Belanja

6.7

6.7

6.6

6.5

6.5

6.4

6.4

6.3

6.2

6.2

6.1

Bota

22.5

23.2

23.8

24.5

25.2

25.9

26.6

27.3

28.0

28.7

29.4

Jaya Baharu

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

Kampong Gajah

3.8

3.8

3.8

3.8

3.7

3.7

3.7

3.7

3.7

3.7

3.6

Kota Setia

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

Lambor Kanan

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

Lambor Kiri

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

Layang- Layang

1.8

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.6

1.6

1.6

Pasir Panjang Ulu

1.6

1.6

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

Pasir Salak

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

5.9

5.9

5.9

5.8

5.8

5.8

Pulau Tiga

2.0

1.9

1.9

1.9

1.9

1.9

1.9

1.9

1.9

1.9

1.8

 

 

 

floating menu seri iskandar content ms

 

Footer ms

Breadcrumb