Top Header Pengkalan Hulu Content ms

p

Tel: 04 477 8224 / 04 477 0073 Faks: 04 477 8458

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH PENGKALAN HULU

Menu Pengkalan Hulu 3rd Level Content ms

Breadcrumb

prestasi piagam pelanggan pengkalan hulu content ms

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JULAI - OGOS 2020


Bil.

Piagam Pelanggan
      Unit Pentadbiran Tanah      

Perlaksanaan

Ikut Tempoh Piagam

Melebihi Tempoh Piagam

Peratus Pencapaian

1.

Mendaftar dengan segera semua permohonan tanah.

8 permohonan

 08

 -

 100%

2.

Mendaftar perserahan urusniaga dan bukan urusniaga dalam tempoh 24 jam bagi setiap satu serahan.

9 permohonan

09

-

100%

3.

Mengeluarkan Sijil Carian Rasmi dalam tempoh satu (1) hari bekerja.

5 permohonan 

05

 -

 100% 

4.

Setiap aduan akan dikeluarkan akuan terima dalam tempoh satu (1) hari bekerja dan jawapan rasmi akan diberi dalam tempoh empat belas (14) hari.     

 1 permohonan

01

 -

 100%

 

Bil. 

Piagam Pelanggan
Unit Pengurusan dan
Pembangunan

Perlaksanaan

Ikut Tempoh Piagam

Melebihi Tempoh Piagam

Peratus Pencapaian

1.

Setiap aduan akan dikeluarkan akuan terima dalam tempoh satu(1) hari dan jawapan rasmi akan diberi dalam tempoh empat belas(14) hari.                      

0  permohonan

 00

 -

 100%

2.

Menyediakan baucar bayaran bagi pembelian dan perkhidmatan dalam masa enam (6) hari bekerja.

5  permohonan

05

-

100%

3.

Melaksana,mengawasi,memantau,menyelaras dan menyiapkan projek-projek pembangunan dalam tempoh yang ditetapkan.

 0  permohonan 

00

 -

 100% 

*Prestasi piagam pelanggan akan dikemaskini (sebulan sekali)*

 

 floating menu pengkalan hulu content v1 ms

Footer ms