Top Header Manjung Content ms

Menu Manjung 3rd Level Content ms

Breadcrumb

Pencapaian Piagam Pelanggan ms

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PEJABAT DAERAH & TANAH MANJUNG


BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

Bil

Urusan Perkhidmatan

Tempoh

Pencapaian 2020

DIS 2020

JAN 2021

FEB 2021

MAC 2021

1.

Aduan Pelanggan
Mengemukakan maklumbalas kepada aduan pelanggan dalam tempoh 7 hari dari tarikh aduan diterima.

7 hari

100%

100%

100%

100%

90%

2.

Pengurusan Permohonan Lesen Minuman yang Memabukkan
Menyelesaikan semua permohonan lesen dalam tempoh 4 minggu.

4 minggu

100%

100%

100%

100%

90%

3.

Kewangan
Menyediakan baucer bayaran pembelian dalam masa 5 hari bekerja

5 hari bekerja

100%

100%

100%

100%

90%

 

 

BAHAGIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

Bil

Urusan Perkhidmatan

Tempoh

Pencapaian 2020

DIS 2020

JAN 2021

FEB 2021

MAC 2021

1.

Aduan Pelanggan
Mengemukakan maklumbalas kepada aduan pelanggan dalam tempoh 7 hari dari tarikh aduan diterima.

7 hari

100%

100%

100%

100%

90%

2.

Kewangan
Menyediakan baucer bayaran pembelian dalam masa 7 hari bekerja

7 hari

100%

100%

100%

100%

90%

 

 

BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH

Bil

Urusan Perkhidmatan

Tempoh

Pencapaian 2020

DIS 2020

JAN 2021

FEB 2021

MAC 2021

1.

Aduan Pelanggan
Mengemukakan maklumbalas kepada aduan pelanggan dalam tempoh 7 hari dari tarikh aduan diterima.

7 hari

100%

100%

100%

100%

100%

2.

Permohonan Tanah
Mendaftar dengan serta merta semua permohonan tanah yang lengkap.

1 Hari Bekerja

100%

100%

100%

90%

90%

3.

Pendaftaran Hakmilik Sementara
Mendaftar hak milik sementara bagi Rancangan Tanah Berkelompok dan Perkampungan Tersusun dalam tempoh 1 hari bekerja..

1 hari bekerja

100%

100%

100%

80%

80%

4.

Pendaftaran Perserahan
Mendaftar perserahan urusniaga dan bukan urusniaga dalam tempoh 24 jam bagi setiap satu perserahan

24 jam

100%

100%

100%

90%

90%

5.

Sijil Carian Rasmi
Mengeluarkan Sijil Carian Rasmi dalam tempoh 2 hari bekerja bagi setiap satu sijil

2 hari bekerja

100%

100%

100%

100%

100%

6.

Penghantaran Bil -bil Cukai Tanah
Memastikan bil-bil Cukai Tanah dihantar kepada tuan -tuan tanah sebelum 1 januari setiaptahun

Sebelum 1 Januari

100%

100%

100%

90%

90%

7.

Permohonan Permit Bahan Batu
Menyelesaikan permohonan Permit Bahan Batu dalam tempoh 7 hari setelah menerima laporan jabatan teknikal

7 hari

100%

100%

100%

80%

80%

8.

Permohonan Tukar Syarat
Menyelesaikan permohonan Tukar Syarat nyata tanah pertanian dalam tempoh 1 bulan.

1 bulan

100%

100%

100%

80%

80%

9.

Kebenaran Pindah milik /Gadaian
Mengemukakan kebenaran permohonan pindah milik / gadaian kepada pejabat .

2 minggu

100%

100%

100%

80%

80%

 

splask client charter content

floating menu manjung content v1 ms

 

Footer ms