Top Header Manjung Content ms

Menu Manjung 3rd Level Content ms

objektif manjung content ms

OBJEKTIF JABATAN


  • Mentadbir dan menguat kuasa Undang-Undang Tanah Negara dan Peraturan- Peraturan Tanah Negeri;

  • Menjalankan dan menguat kuasa pungutan hasil pelbagai hasil tanah, cukai, lesen dan lain-lain;

  • Merancang dan melaksanakan program sosioekonomi tanah;

  • Menyelaras aktiviti pembangunan jabatan selaras dengan Dasar Pembangunan Nasional;

  • Menyedia dan meningkatkan kemudahan infrastruktur fizikal dan sosioekonomi penduduk Daerah Manjung terutamanya di kawasan luar bandar;

  • Mengukuhkan minda masyarakat ke arah pembangunan insan bersepadu dan seimbang; dan

  • Meningkatkan taraf sosioekonomi golongan rakyat termiskin.

 

 floating menu manjung content v1 ms

 

Footer ms