Top Header Manjung Content ms

Menu Manjung 3rd Level Content ms

objektif manjung content ms

OBJEKTIF JABATAN


  • Mentadbir dan menguatkuasa Undang- Undang Tanah Negara dan Peraturan- Peraturan Tanah Negeri.

  • Menjalankan dan menguatkuasa pungutan hasil pelbagai Hasil Tanah, Cukai, Lesen dan lain– lain.

  • Merancang dan melaksanakan program- program Sosio-Ekonomi Tanah.

  • Menyelaras aktiviti - aktiviti pembangunan jabatan- jabatan selaras dengan Dasar Pembangunan Nasional.

  • Menyedia dan meningkatkan kemudahan - kemudahan infrastruktur fizikal dan sosio-ekonomi penduduk Daerah Manjung terutamanya di kawasan luar bandar.

  • Meningkatkan keadaan masyarakat ke arah pembangunan insan bersepadu dan seimbang.

  • Meningkatkan taraf sosio-ekonomi golongan rakyat termiskin.

 

 floating menu manjung content v1 ms

 

Footer ms