Top Header Manjung Content ms

Menu Manjung 3rd Level Content ms

Breadcrumb

Bahagian Pembangunan Daerah manjung content my

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAERAH


Unit Pembangunan Fizikal

  • Mengurus dan menyelaras Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Daerah;
  • Menyediakan laporan prestasi pelaksanaan projek pembangunan dengan Agensi Kerajaan;
  • Merancang, menyelaras dan melaksanakan projek-projek kecil;
  • Mengurus, menyedia dan memperakui spesifikasi kerja dan pelan-pelan kejuruteraan awam;
  • Menguruskan tuntutan pembayaran projek-projek yang telah siap dilaksanakan dengan sempurna; dan
  • Menyelaras  memantau pelaksanaan projek Negeri dan Persekutuan.

Unit Pembangunan Masyarakat

  • Menyelaras pengurusan pentadbiran Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung;
  • Merancang, menyelaras, memantau dan melaksanakan program / projek peningkatan pendapatan bersama agensi-agensi pemberi bantuan;
  • Menyelaras senarai nama dalam sistem e-Kasih bagi tujuan pemulihan kemiskinan dan
  • Menggerakkan dan memantau mekanisme penyertaan orang ramai, Agensi Kerajaan, swasta dan NGO dalam pelaksanaan program / aktiviti.


floating menu manjung content v1 ms

 

Footer ms