Top Header Kampung Gajah Content ms

p

Tel: 05 631 3133
Faks: 05 631 1863

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KAMPONG GAJAH

Menu Kampong Gajah Content ms

objektif jabatan kampong gajah content ms

OBJEKTIF JABATAN


 

  • Merancang, menyelaras dan melaksanakan program/projek berkaitan pembangunan infrastruktur dan sosio-ekonomi.
  • Menguruskan pentadbiran tanah selaras dengan dasar-dasar semasa kerajaan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
  • Memantapkan penyampaian perkhidmatan awam melalui tadbir urus korporat, inovasi dan kreativiti yang berkualiti serta amalan mesra pelanggan.

 floating menu kampon gajah content v1 ms

 

Footer ms