Top Header Kampung Gajah Content ms

p

Tel: 05 631 3133
Faks: 05 631 1863

e
HOME

PORTAL RASMI

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KAMPONG GAJAH

Menu Kampong Gajah Content ms

Breadcrumb

Ketua Pegawai Maklumat CIO ms

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT CIO


 

Maklumat Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Nama CIO

:

EN. MAHATHIR BIN MOHD ISA SUFFIAN

Jawatan

:

Penolong Pegawai Daerah Gred M44

Nama Agensi

:

Pejabat Daerah Dan Tanah Kampong Gajah

Emel

:

mahathir@perak.gov.my

Alamat Agensi

:

Kompleks Pejabat Daerah Dan Tanah Kampung Gajah,

   

36800 Kampong Gajah, Perak Darul Ridzuan.

No. Telefon

:

05-6313133

No. Faks

:

05-6311863

 

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

 

    • Membantu Pejabat Daerah Dan Tanah Kampong Gajah dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT.
    • Menentukan keperluan keselamatan ICT
    • Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT serta pengurusan risiko dan pengauditan;
    • Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT Pejabat Daerah Dan Tanah Kampong Gajah.

 

 

floating menu kampon gajah content v1 ms

 

Footer ms