Top Header Kampung Gajah Content ms

p

Tel: 05 631 3133
Faks: 05 631 1863

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KAMPONG GAJAH

Menu Kampong Gajah Content ms

Breadcrumb

Ketua Pegawai Maklumat CIO ms

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT CIO


 

Maklumat Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Nama CIO

:

EN. MAHATHIR BIN MOHD ISA SUFFIAN

Jawatan

:

Penolong Pegawai Daerah Gred M44

Nama Agensi

:

Pejabat Daerah Dan Tanah Kampong Gajah

Emel

:

mahathir@perak.gov.my

Alamat Agensi

:

Kompleks Pejabat Daerah Dan Tanah Kampung Gajah,

   

36800 Kampong Gajah, Perak Darul Ridzuan.

No. Telefon

:

05-6313133

No. Faks

:

05-6311863

 

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

 

    • Membantu Pejabat Daerah Dan Tanah Kampong Gajah dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT.
    • Menentukan keperluan keselamatan ICT
    • Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT serta pengurusan risiko dan pengauditan;
    • Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT Pejabat Daerah Dan Tanah Kampong Gajah.

 

 

floating menu kampon gajah content v1 ms

 

Footer ms