Top Header Kampar Content ms

p

Tel: 05 465 1963
Faks: 05 466 4307

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KAMPAR

Menu Kampar 3rd Level Content ms

Breadcrumb

splask client charter content

Prestasi piagam pelanggan kampar content ms

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PEJABAT DAERAH DAN TANAH KAMPAR TAHUN 2018


   

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

Bil.

Janji Jabatan/Agensi

Pencapaian Tahun 2018
(Jan sehingga September)

Peratus Pencapaian (%)
Tahun 2018
(Januari sehingga September)

1.

Memberi jawapan dalam masa 14 hari ke atas setiap aduan yang dikemukakan oleh orang ramai

Aduan dijawab dalam tempoh 14 hari bekerja selepas aduan diterima.
Jumlah aduan : 6
Jumlah selesai : 6

100%

2.

Menyediakan dan memproses baucar bayaran kepada pembekal/kontraktor dalam tempoh (7) hari bekerja daripada tarikh tuntutan yang telah lengkap diterima

Baucar bayaran (perkhidmatan pembekal / kontraktor) disediakan dalam tempoh 7 hari bekerja daripada tarikh tuntutan lengkap diterima.
Jumlah baucar : 820

100%

3.

Menyelesaikan permohonan semua lesen hiburan awam, pusat hiburan keluarga dan eksais di dalam tempoh 8 minggu.

Menyelesaikan permohonan semua lesen hiburan awam, pusat hiburan keluarga dan eksais di dalam tempoh 8 minggu.
Jumlah permohonan : 64
Jumlah Selesai : 63

98.44% *Tunggu Maklum Balas daripada Jabatan Teknikal

4.

Menyediakan dokumen perkhidmatan dan pengesahan perjawatan di mana semua dokumen yang lengkap akan dikemukakan kepada Bahagian Pengurusan Somber Manusia SUK Perak di dalam tempoh 7 hari bekerja setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Dokumen perkhidmatan dan pengesahan perjawatan di mana semua dokumen yang lengkap akan dikemukakan kepada Bahagian Pengurusan Sumber Manusia SUK Perak di dalam tempoh 7 hari bekerja setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Jumlah Pengesahan : 3

100%

 

UNIT PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

Bil.

Janji Jabatan/Agensi

Pencapaian Tahun 2018
(Jan sehingga September)

Peratus Pencapaian (%) Tahun 2018
(Januari sehingga September)

1.

Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Daerah (JKTD) secara berkala setiap bulan.

Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Daerah (JKTD) secara berkala setiap bulan.
Jumlah telah diadakan : 7/9

100%

2.

Menyediakan minit-minit mesyuarat utama yang dikendalikan oleh PLB dengan lengkap, tepat dan diedarkan dalam tempoh 7 hari bekerja. (FGD & JKTD)

Sebahagian minit-minit mesyuarat utama yang telah lengkap dan tepat telah diedarkan dalam tempoh 7 hari bekerja. Sebahagian lagi diedarkan dalam tempoh melebihi 7 hari bekerja.
Jumlah edaran minit FGD : 7/9
Jumlah edaran minit JKTD : 7/9

100%

3.

Menyelaras program-program pembasmian kemiskinan melalui Mesyuarat Jawatankuasa Focus Group Daerah (FGD) setiap bulan.

Telah dilaksanakan sebanyak 9 kali sehingga September 2018

100%

4.

Menyelaras projek-projek pembangunan daerah pada setiap tahun.

Projek-projek pembangunan daerah dirancang dan diselaras pada setiap tahun.
Jumlah projek : 127 projek

100%

5.

Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Khas menimbang dan menyetujui terima sebutharga daerah setiap bulan (mengikut keperluan) atau bagi kes-kes segera dalam tempoh 3 hari bekerja selepas menerima kertas perakuan.

Mesyuarat Jawatankuasa Khas menimbang dan menyetujui terima sebutharga diadakan mengikut keperluan iaitu 3 hari selepas menerima kertas perakuan.
Jumlah telah diadakan :7

100%

6.

Menyediakan perincian (3) hari bekerja selepas lawatan tapak.

Perincian kerja disediakan 3 hari selepas lawatan tapak dan projek siap disahkan dalam tempoh 3 hari bekerja selepas tuntutan lengkap diterima.
Jumlah : 67 projek

100%

7.

Mengesahkan projek siap dalam tempoh 3 hari bekerja selepas tuntutan lengkap diterima.

Perincian kerja disediakan 3 hari selepas lawatan tapak dan projek siap disahkan dalam tempoh 3 hari bekerja selepas tuntutan lengkap diterima.
Jumlah : 67 projek

100%

8.

Menyediakan baucar bayaran peruntukan (perkhidmatan pembekal / kontraktor) dalam tempoh 7 hari bekerja daripada tarikh tuntutan lengkap diterima.

Baucar bayaran peruntukan (perkhidmatan pembekal / kontraktor) disediakan dalam tempoh 7 hari bekerja daripada tarikh tuntutan lengkap diterima.
Jumlah baucar: 68

100%

9.

Semua jawapan aduan akan diberikan dalam tempoh 14 hari bekerja.

Aduan dijawab dalm tempoh 14 hari bekerja selepas aduan diterima.
Jumlah aduan: 10/13

76%

 

BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH - UNIT PELUPUSAN DAN PEMBANGUNAN TANAH

Bil.

Janji Jabatan/Agensi

Pencapaian Tahun 2018
(Jan sehingga September)

Peratus Pencapaian (%) Tahun 2018
(Januari sehingga September)

1.

Memproses permohonan pemberimilikan tanah kerajaan dalam tempoh 12 bulan selepas menerima laporan lengkap daripada Jabatan Teknikal.

Permohonan pemberimilikan tanah kerajaan diproses dalam tempoh 12 bulan.
Jumlah permohonan : 186
Jumlah selesai : 10

5.4%

2.

Memproses permohonan lanjut tempoh pajakan dalam tempoh 9 bulan selepas menerima laporan lengkap daripada Jabatan Teknikal.

Permohonan lanjut tempoh pajakan diproses dalam tempoh 9 bulan.
Jumlah permohonan : 4
Jumlah selesai : O

0%

3.

Memproses permohonan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) dalam tempoh 9 bulan selepas menerima laporan lengkap daripada Jabatan Teknikal.

Permohonan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) diproses dalam tempoh 9 bulan.
Jumlah permohonan : 130
Jumlah selesai : 17

13%

4.

Memproses permohonan permit bahan batuan dalam tempoh 12 bulanselepas menerima laporan lengkap daripada Jabatan Teknikal.

Permohonan permit bahan batuan diproses dalam tempoh 12 bulan.
Jumlah permohonan : 10
Selesai: 1

10%

5.

Memproses permohonan perizaban tanah kerajaan dalam tempoh 12 bulan selepas menerima laporan lengkap daripada Jabatan Teknikal.

Memproses permohonan perizaban tanah kerajaan dalam tempoh 12 bulan selepas menerima laporan lengkap daripada Jabatan Teknikal. Jumlah permohonan : 13 Julah selesai : O

0%

6.

Memproses permohonan skim perumahan/industri di atas tanah kerajaan dalam tempoh 12 bulan selepas menerima laporan lengkap daripada Jabatan Teknikal.

Memproses permohonan skim perumahan/industri di atas tanah kerajaan dalam tempoh 12 bulan selepas menerima laporan lengkap daripada Jabatan Teknikal.
Jumlah permohonan : 87
Julah selesai : 5

6%

 

UNIT PENDAFTARAN

Bil.

Janji Jabatan/Agensi

Pencapaian Tahun 2018
(Jan sehingga September)

Peratus Pencapaian (%) Tahun 2018
(Januari sehingga September)

1.

Mendaftarkan hakmilik sementara.

335

100%

2.

Mendaftarkan perserahan urusniaga dan bukan rusniaga dalam tempoh 24 jam bagi setiap satu perserahan.

Bukan urusniaga : 256
Urusniaga : 397
Jumiah : 653

100%

3.

Mengeluarkan sijil carian rasmi dan persendirian dalam tempoh 1 hari bekerja bagi setiap satu sijil.

Carian Rasmi : 269
Carian Persendirian : 413
Jumlah : 682

100%

4.

Memproses permohonan Kebenaran Menteri Besar untuk pindahmilik / gadaian dalam tempoh 14 hari.

Mukim Teja : 92
Mukim Kampar : 207
Jumlah : 299

100%

 

UNIT HASIL

Bil.

Janji Jabatan/Agensi

Pencapaian Tahun 2018
(Jan sehingga September)

Peratus Pencapaian (%) Tahun 2018
(Januari sehingga September)

1.

Memastikan bil — bil cukai tanah dihantar kepada tuan- tuan tanah sebelum 1 Januari setiap tahun.

33,438 bil cukai tanah
29,993 bil telah dibayar / dijelaskan

87.5%

 floating menu kampar content v1 ms

 

Footer ms