Top Header Kampar Content ms

p

Tel: 05 465 1963
Faks: 05 466 4307

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KAMPAR

Menu Kampar 3rd Level Content ms

Breadcrumb

Polisi e-Penyertaan ms

POLISI e-PENYERTAAN


Polisi e-Penyertaan

Portal Pejabat Daerah dan Tanah Kampar telah maju setapak lagi untuk menyediakan dasar yang tepat untuk rakyat bagi menjelaskan peraturan-peraturan dan garis panduan penyertaan mereka di portal.

Pejabat Daerah dan Tanah Kampar mengalu-alukan anda melayari portal ini. Pejabat Daerah dan Tanah Kampar bergantung kepada penyertaan dan sumbangan anda yang amat berharga untuk membangunkan program-program dan komunikasi dua hala.

Dalam usaha untuk menyediakan anda dengan maklumat terkini dan peluang untuk menyertai dalam proses pembangunan dan meningkatkan perkhidmatan kami, portal Pejabat Daerah dan Tanah Kampar mengaplikasikan interaksi dalam rangkaian media sosial seperti Facebook dan Twitter.

Interaksi tersebut adalah tertakluk kepada syarat - syarat seperti berikut :

  • Mengelak daripada membincangkan isu-isu politik.
  • Penggunaan bahasa yang sesuai.
  • Penggunaan yang betul dalam bahasa Bahasa Inggeris atau Bahasa Malaysia.

 

 

 

Footer ms