Top Header Ipoh Content ms

p

Tel: 05 527 5875 / 5811
Faks: 05 527 5706

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KINTA, IPOH

Menu Ipoh Content ms

Breadcrumb

pentadbiran tanah ipoh content ms

PENTADBIRAN TANAH


 

BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH
 

 1. Unit Pelupusan

  • Memproses permohonan pemberian milik tanah, perizaban dan Lesen Menduduki Sementara (TOL)

  • Memproses permohonan melombong.

  • Memproses permit permohonan bahan batu.

  • Memproses permohonan Tukar Syarat.

  • Memproses permohonan Pecah Bahagian, Pecah Sempadan.

  • Memproses permohonan Pengambilan Tanah.
    

 2. Unit Penguatkuasaan dan Teknikal

  • Menyediakan laporan tanah bagi semua jenis permohonan.

  • Mengambil tindakan ke atas : Pendudukan secara tidak sah ke atas tanah kerajaan, rizab dan tanah lombong. Pengeluaran dan pengalihan bahan-bahan batu secara tidak sah. Pelanggaran Syarat tanah bermilik.

  • Menyediakan pelan untuk ulasan/ rujukan jabatan teknikal, pelan kertas mesyuarat JKTD/ MMK, pelan PU & HSM, DHDK/ DHKK, perin mencarta dan lain-lain pelan yang berkaitan urusan Pejabat Tanah.

  • Mengawasi dan mengemaskini pelan litho, pelan topo dan lain-lain pelan.
    

 3. Unit Pendaftaran dan Pembangunan

  • Mengeluarkan Suratan Hakmilik Sementara/ Kekal/ Sambungan/ Ganti.

  • Mengeluarkan Carian Rasmi/ Carian Persendirian.

  • Pendaftaran Pindahmilik/ Pesaka/ Gadaian/ Melepaskan Gadaian/ Pajakan/ Melepaskan Pajakan.

  • Permohonan Kebenaran Pindahmilik Tanah/ Menggadai.

  • Permohonan memasukkan Kaveat.

  • Memproses permohonan Bicarakuasa.

  • Memproses Permohonan Perintah Jual/ Lelong.
    

 4. Unit Hasil

  • Mengutip bayaran cukai tanah dan lain-lain bayaran.

  • Meningkatkan kutipan cukai tanah dan mengurangkan tunggakan cukai tanah.​​​​​​

 

Floating Menu Ipoh content v1 ms

 

Footer ms