Top Header Ipoh Content ms

p

Tel: 05 527 5875 / 5811
Faks: 05 527 5706

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KINTA, IPOH

Menu Ipoh Content ms

Breadcrumb

pentadbiran daerah ipoh content ms

PENTADBIRAN DAERAH


   

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
 

 1. Pentadbiran

  • Melaksanakan kerja-kerja berkaitan pentadbiran am dan kewangan.
  • Melaksanakan dan menyelaras majlis rasmi di peringkat daerah kecil.
  • Mewujudkan kakitangan yang  berdisiplin, memupuk semangat kerjasama dan persefahaman di dalam serta di luar organisasi.
    
 2. Perkhidmatan

  • Mengurus segala hal ehwal perjawatan, persaraan, peperiksaan, kursus, cuti, tatatertib, latihan dalam perkhidmatan dan lain-lain yang berkaitan.
  • Merancang dan mengatur latihan bagi keseluruhan kakitangan untuk meningkatkan prestasi perkhidmatan dan kecekapan.
    
 3. Kewangan

  • Bekalan dan Perkhidmatan dibayar dan dijelaskan kepada pembekal mengikut peraturan dalam arahan perbendaharaan.
  • Menguruskan hal-hal kewangan dan pentadbiran pejabat.
  • Menentukan semua bil-bil.
  • Memproses dan menentukan semua bayaran gaji, elaun-elaun dan lain-lain tuntutan yang layak dituntut dan diterima dalam tempoh yang ditetapkan.
  • Mengemaskini Rekod/Buku Lejar Kutipan.
  • Memproses bayaran balik wang cagaran.
    
 4. Pengurusan Mukim

  • Menyelaras pentadbiran mukim bagi memastikan dasar-dasar kerajaan dilaksanakan.
  • Memabantu mengurus projek-projek pembangunan di mukim bagi memastikan kesejahteraan rakyat.
  • Membantu mengurus pembangunan modal insan bagi melahirkan komuniti berilmu, bertakwa dan semangat kenegaraan.
  • Membantu mengurus kebajikan masyarakat bagi mencapai kemiskinan sifar.
  • Membantu peningkatan sosio-ekonomi penduduk kampung bagi pemangkin pertumbuhan ekonomi.
  • Membantu hal ehwal keselamatan dan kesihatan bagi kesejahteraan rakyat.

 

 

Floating Menu Ipoh content v1 ms

 

Footer ms