Top Header Gerik Content ms

p

Tel: 05 791 1963 Faks: 05 792 1049

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH HULU PERAK

Menu Gerik 3rd Level Content ms

bahagian pentadbiran tanah content ms

UNIT PENTADBIRAN TANAH


Unit Pembangunan Tanah

Aktiviti:

 • Memproses permohonan tukar syarat tanah.

 • Memproses permohonan pecah sempadan tanah.

 • Memproses permohonan pecah bahagian tanah.

 • Memproses cantuman tanah.

 • Memproses permohonan tukar syarat tanah dan pecah sempadan tanah serentak.

 • Memproses permohonan serahbalik dan berimilik semula.

 

Unit Pelupusan Tanah

Aktiviti:

 • Memproses permohonan tanah.

 

Unit Pendaftaran Tanah

Aktiviti:

 • Memproses pendaftaran pindahmilik tanah dan pindahmilik pajakan tanah.

 • Memproses pendaftaran gadaian tanah.

 • Memproses pendaftaran sijil jualan (lelong tanah).

 • Memproses pendaftaran pajakan tanah.

 • Memproses pendaftaran lsmen.

Unit Hasil Tanah

Aktiviti:

 • Meguruskan kutipan hasil tanah (cukai tanah dan semua urusan bayaran tanah).

 • Semakan cukai tanah.

 • Meguruskan tindakan perampasan tanah kerana tidak membayar cukai.

 • Menguruskan permohonan bayaran ansuran cukai tanah.

 • Mengurus pengecualian cukai tanah bagi ketua-ketua kampung.

Unit Teknikal

Aktiviti:

 • Menjalankan kerja-kerja ukur tanah.

 • Menjalan siasatan dan penyediaan laporan tanah.

 • Menempatkan permohonan dan peserta di bawah rancangan tanah.

Unit Penguatkuasaan

Aktiviti:

 • Menjalankan siasatan ke atas pencerobohan tanah kerajaan.

 • Menguatkuasa undang-undang tanah.

 floating menu gerik content v1 ms

 

Footer ms