Top Header Gerik Content ms

p

Tel: 05 791 1963 Faks: 05 792 1049

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH HULU PERAK

Menu Gerik 3rd Level Content ms

piagam pelanggan gerik content ms

PIAGAM PELANGGAN


Bahagian Khidmat Pengurusan

 • Memastikan aduan awam yang diterima diberi maklumbalas dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.

 • Memproses permohonan dan mengeluarkan lesen minuman keras bagi tempoh enam (6) bulan dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap.

 • Memproses permohonan dan mengeluarkan lesen hiburan awam dalam tempoh satu (1)bulan dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap.

 • Menyediakan baucer bayaran dalam tempoh enam (6) hari bekerja dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap

   

Bahagian Pengurusan Tanah

 • Memastikan setiap permohonan tanah individu diproses dalam tempoh 190 hari.

 • Memastikan permohonan pembangunan tanah yang lengkap dan memenuhi syarat-syarat di bawah bidang kuasa Pentadbir Tanah diproses dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh permohonan diterima.

 • Memastikan semua instrumen urusniaga dan bukan urusniaga yang didapati lengkap, sempurna dan teratur didaftarkan dalam tempoh 24 jam hari bekerja.

 • Memastikan bayaran cukai tanah dijelaskan sebelum 31 mei pada setiap tahun.

   

Bahagian Pembangunan

 • Mengemukakan keputusan permohonan dan cadangan-cadangan projek dalam masa tiga (3) bulan selepas segala maklumat mengenainya lengkap.

 • Melaksanakan projek-projek yang telah diluluskan dalam tempoh dua (2) bulan selepas waran peruntukan / arahan pelaksanaan kerja diterima.

 • Melaksanakan pembayaran kepada pembekal dan kontraktor dalam tempoh enam (6) hari selepas tuntutan lengkap diterima.

 • Menyelaras permohonan pendaftaran peserta e-Kasih setiap bulan.

 

 

 

 

 

 


splask client charter content

floating menu gerik content v1 ms

 

Footer ms