Top Header Gerik Content ms

p

Tel: 05 791 1963 Faks: 05 792 1049

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH HULU PERAK

Menu Gerik 3rd Level Content ms

Breadcrumb

Pegawai Keselamatan ICT

PEGAWAI KESLAMATAN ICT (ICTSO)


      

Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO)

Name

:

AHMAD SUHAIMI BIN ABDUL RAHMAN

Jawatan

:

Penolong Pegawai Daerah
Bahagian Khidmat Pengurusan

Agensi

:

Pejabat Daerah dan Tanah Hulu Perak, Gerik.

E-mel

:

suhaimirahman[at]perak[dot]gov[dot]my

Alamat

:

Jalan Sultan Yussuf,

   

33300 Gerik, Perak Darul Ridzuan.

Telefon

:

05 - 7911963 samb 325

Faks

:

05 - 7921049

 

Peranan dan tanggungjawab ICTSO ialah seperti berikut:

 

  • Menguatkuasakan keseluruhan keselamatan ICT PDT Hulu Perak.

  • Memberi penerangan dan pendedahan berkenaan Dasar Keselamatan ICT PDT Hulu Perak kepada semua pengguna.

  • Mewujudkan garis panduan, prosedur dan tatacara selaras dengan keperluan Dasar Keselamatan ICT PDT Hulu Perak.

  • Menjalankan pengurusan risiko.

  • Menjalankan audit, mengkaji semula, merumus tindak balas pengurusan agensi berdasarkan hasil penemuan dan menyediakan laporan mengenainya.

  • Memberi amaran terhadap kemungkinan berlakunya ancaman berbahaya seperti virus dan memberi khidmat nasihat serta menyediakan langkah-langkah perlindungan yang bersesuaian.

  • Melaporkan insiden keselamatan ICT kepada Pasukan Tindakbalas Insiden Keselamatan ICT Kerajaan (GCERT), MAMPU atau kepada CERT SUK Perak dan memaklumkannya kepada CIO.

  • Bekerjasama dengan semua pihak yang berkaitan dalam mengenalpasti punca ancaman atau insiden keselamatan ICT dan memperakukan langkah-langkah baikpulih dengan segera.

  • Memperakui proses pengambilan tindakan tatatertib ke atas pengguna yang melanggar Dasar Keselamatan ICT PDT Hulu Perak dan;

  • Menyediakan dan melaksanakan program-program kesedaran mengenai keselamatan ICT.

 

 

 

 

 

floating menu gerik content v1 ms

 

Footer ms