Top Header Batu Gajah Content ms

p

Tel: 05 366 1963
Faks: 05 366 5770

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KINTA, BATU GAJAH

Menu Batu Gajah 3rd Level Content ms

piagam pelanggan batu gajah content

PIAGAM PELANGGAN
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KINTA


Bil.

Piagam Pelanggan

Tempoh

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

1.

Pengurusan Kewangan.

 

 • Menguruskan pembayaran dari tarikh penerimaan invois / baucher yang lengkap.

7 hari bekerja

2.

Aduan Pelanggan.

 

 • Akuan penerimaan aduan kepada pengadu

3 hari bekerja

3.

Lesen Hiburan Sementara (Pesta Ria, Funfair, Tayangan Wayang Cina, Upacara Keagamaan).

 

 • Selepas penerimaan bayaran lesen.

14 hari bekerja

BAHAGIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

1.

Pembangunan Fizikal.

 

 • Melaksanakan projek-projek yang telah diluluskan waran peruntukan / arahan pelaksanaan.
 • Menyelaras Permohonan Tuntutan Pembayaran Projek Pembangunan yang lengkap. :
  1. Peruntukan negeri.
  2. Peruntukan Persekutuan.

2 bulan7 hari bekerja
14 hari bekerja

2.

Pembangunan Masyarakat.

 • Memastikan permohonan e-Kasih diproses dalam tempoh satu (1 ) bulan dari tarikh permohonan diterima.
 • Mengemaskini senarai e-Kasih pada setiap bulan.

1 bulan

BAHAGIAN TANAH

1.

Pendaftaran Urusniaga Hakmilik Tanah.

 • Pendaftaran pindahmilik sahaja.
 • Pendaftaran pindahmilik / gadaian / melepas gadai secara serentak.

2 jam
1 hari bekerja

2.

Kebenaran Pindahmilik Pihak Berkuasa Negeri Bagi Hakmilik Pejabat Tanah(“MB CONCENT”).

 • Kelulusan Pentadbir Tanah.

5 hari bekerja

3.

Urusan Pembayaran Hasil Di Kaunter Hasil.

10 minit setiap transaksi

4.

Tukar Syarat Tanah.

 • Kelulusan Pentadbir Tanah(daripada Pertanian ke Pertanian yang lain).

1 Bulan

5.

Lesen Menduduki Sementara (LMS).

 • Kelulusan Pentadbir Tanah :-
  1. Permohonan pertanian tanaman kontan ( tidak melebihi 2 hektar).
  2. Pertunjukan awam, hiburan dan perniagaan sementara dan tapak letak kereta Pihak Berkuasa Tempatan.
  3. Pertunjukan awam, hiburan dan perniagaan sementara dan tapak letak kereta Pihak Berkuasa Tempatan.
  4. Pertunjukan awam, hiburan dan perniagaan sementara dan tapak letak kereta Pihak Berkuasa Tempatan.
  5. Tapak rumah kongsi pekerja.
  6. Papan iklan, tapak melonggok bahan binaan, pejabat tapak, pondok polis dan pondok untuk menunggu bas.
  7. Tapak melonggok kayu balak.
  8. Tapak gerai makan.
 • Kelulusan Pihak Berkuasa Negeri.
  1. Permohonan pertanian kontan ( tidak melebihi 2 hektar).
  2. Perusahaan ( tapak melonggok bahan batu – kuari).
  3. Pertanian.

3 bulan

6.

Pemberimilikan.

 • Kelulusan Pentadbir Tanah / JKTD (Tertakluk kepada perakuan JKPTD)
  Permohonan Tanah bagi tujuan :
  1. Kampung Baru (lot baru);
  2. Membaharui Tempoh Pajakan (hakmilik Pejabat Tanah).
 • Kelulusan Pihak Berkuasa Negeri.
  Permohonan Tanah bagi tujuan :
  1. Bangunan
  2. Pertanian
  3. Skim Perumahan
  4. Industri

6 bulan

7.

Pecah Bahagian, Pecah Sempadan, Penyatuan Tanah.

92 hari bekerja

8.

Permit Memindah Bahan Batu (PERMIT 4C).

 • Permohonan Kali Pertama.
 • Permohonan Pembaharuan.

6 bulan
1 bulan

9.

Penguatkuasaan.

 

 • Mengambil tindakan atas aduan pencerobohan tanah kerajaan & pemindahan bahan baru tanpa permit

Lawatan ke lokasi yang diaduakan – SERTA MERTA
Penyediaan laporan siasatan tapak – 14 hari

10.

Teknikal

 • Menjalankan siasatan tanah dan lawatan tapak bersama/tanpa pelanggan setelah menerima fail permohonan pelanggan

10 hari

 

 floating menu batu gajah content v1 ms

 

Footer ms