Top Header Content ms

p

Tel   : 05 209 5000
Faks : 05 243 4451
Helpdesk e-Tanah: 05 525 3761

e
HOME

PORTAL RASMI

PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI PERAK

Image Slider Content en

Breadcrumb

Hebahan PTG - Pertukaran Pegawai dan Kakitangan ms

PEMBERITAHUAN PEGAWAI BARU, PENANGGUNGAN KERJA
DAN PERTUKARAN KELUAR & MASUK PEGAWAI / KAKITANGAN PTG


 

Pegawai Bertukar

Bil

Nama

Gred

Dari

Tarikh Kuatkuasa

Ke

1.

Puan Naidatul Athirah Binti Azman

Pegawai Undang-Undang Gred L44

Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Perak

16 Nov 2020

Bahagian Perundangan

2.

Encik Azlan Bin Harun

Juruteknik Komputer Gred FT19

Pejabat Daerah dan Tanah Ipoh

02 Nov 2020

Bahagian Teknologi Maklumat

3.

Encik Saidi Bin Haji Shaari

Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M54

Ketua Sektor, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah

26 Okt 2020

Timbalan Pengarah Tanah dan Galian (Pendaftaran)

 

Pegawai Baru

Bil

Nama

Gred

Tarikh Kuatkuasa

Ke

1.

-Tiada-

     

 

Arahan Penanggungan Kerja

Bil

Nama

Gred

Tarikh Kuatkuasa

Menanggung Kerja

1.

-Tiada-

     

 

Pegawai Bertukar Keluar

Bil

Nama

Gred

Tarikh Kuatkuasa

Ke

1.

Puan Khazidia Binti Mohd Khalil

Juruteknik Komputer Gred FT19 02 Nov 2020 Pejabat Daerah dan Tanah Ipoh

 carta organisasi content