Top Header Teluk Intan Content en

p

Tel: 05 622 1766
Fax: 05 621 5166

e
HOME

HILIR PERAK DISTRICT AND LAND OFFICE

Menu Teluk Intan 3rd Level Content enHome

Breadcrumb

Prestasi Piagam Pelanggan en

CLIENT'S CHARTER PERFORMANCE
JULY 2020 - SEPTEMBER 2020
OFFICE OF LAND AND MINES HILIR PERAK


Bahagian/ Unit

Janji

Tempoh

Menepati Tempoh Masa/
Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/
Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Menepati Standard

% Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard

% Tidak Menepati Standard

Bahagian Khidmat Pengurusan

PENGURUSAN LESEN
Lesen Menduduki Sementara
Lesen Hiburan
Lesen Pam Air
Lesen Minuman Memabukkan

9 Bulan
6 Bulan
6 Bulan
6 Bulan

-
27
-
83

-
100
-
100

207
-
-
-

100
-
-
-

207
27
-
-

Unit Pendaftaran

URUSNIAGA DAN BUKAN URUSNIAGA

1 Hari

2,531

89.9

29

1.1

2,560

Unit Hasil

BIL CUKAI TANAH

Sebelum 15 Januari Setiap Tahun

76,048

90.92

7,594

9.08

83,642 (Bil Cukai Tanah Tahun 2014)

Bahagian Pembangunan Tanah

TUKAR SYARAT TANAH
Kelulusan PID
Kelulusan MMK


1 Bulan
6 Bulan


3
1


18.8
50


13
1


81.2
50


16
2

Bahagian Pembangunan Tanah

PECAH BAHAGIAN/ SEMPADAN
PENYATUAN

12 Bulan

38

70.4

16

29.6

54

 

 

 

 splask client charter content

Footer