Top Header Teluk Intan Content en

p

Tel: 05 622 1766
Fax: 05 621 5166

e
HOME

HILIR PERAK DISTRICT AND LAND OFFICE

Menu Teluk Intan 3rd Level Content enHome

Breadcrumb

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)


 

Butiran Ketua Pegawai Maklumat (CIO)


Nama CIO       : Saidi Bin Haji Shaari


Jawatan           : Pegawai Daerah Hilir Perak


Nama Agensi  : Pejabat Tanah dan Daerah Hilir Perak


Alamat Agensi : Pejabat Daerah Dan Tanah Hilir Perak,
                           Blok B, Bangunan Skomk, Jalan Mahkamah,
                           36000 Teluk Intan,
                           Perak Darul Ridzuan.


No. Telefon      : 05 - 253 3030


No. Faks          : 05 - 621 1566


Email               : saidi[AT]perak.gov.my


 

Peranan dan Tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

a. Membantu Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri dalam melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan keselamatan ICT.

b. Menentukan keperluan keselamatan ICT.

c. Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan mengurus pelan latihan dan program keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT.

d. Bertanggungjawab ke atas perkaraperkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT PDT Hilir Perak.splask about us content

Footer

floating menu teluk intan content v1 en