Top Header Teluk Intan Content en

p

Tel: 05 622 1766
Fax: 05 621 5166

e
HOME

HILIR PERAK DISTRICT AND LAND OFFICE

Menu Teluk Intan 3rd Level Content enHome

Bahagian Tanah teluk intan content en

LAND MANAGEMENT DIVISION


 

Pengurusan Pendaftaran Tanah

 • Urusniaga
 • Bukan urusniaga
 • Daftar hak milik
 • Nota
 • Lelongan tanah
 • Kebenaran Menteri Besar
 • Pengambilan Tanah

 

Pengurusan Hasil Tanah

 • Kutipan hasil tanah
 • Rampasan tanah akibat tidak bayar hasil
 • Pengurusan deposit tanah
 • Jawatankuasa pembersihan data

 

Pengurusan Pelupusan Tanah

 • Pemberimilikan Tanah & Lanjut Tempoh Pajakan
 • Lesen Pendudukan Sementara
 • Perizaban Tanah
 • Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pemilihan Tanah Daerah

 

Pengurusan Pembangunan Tanah

 • Tukar syarat
 • Pecah Sempadan, Pecah Bahagian, Penyatuan
 • Skim Perumahan
 • Pengambilan Tanah
 • Pusaka

 

Penguatkuasa Dan Teknikal

 • Laporan Tanah
 • Memperenggankan Tanah
 • Penguatkuasaan Tanah
 • Penyediaan permohonan ukur
 • Charting

 

 floating menu teluk intan content v1 en

 

Footer