Top Header Tapah Content en

p

Tel: 05 4011 963 Fax: 05 4013 588

e
HOME

BATANG PADANG DISTRICT AND LAND OFFICE

Menu pdt tapah en

objekti & fungsi tapah content en

OBJECTIVE OF DEPARTMENT


Pejabat Daerah dan Tanah adalah sebagai penggerak dan pemangkin(catalyst) pembangunan daerah yang cekap dan berkesan selaras dengan wawasan daerah.

 

  • Memperkasakan keupayaan kapasiti organisasi dan sistem penyampaian perkhidmatan yang lebih sistematik dan teratur
  • Memperkasakan tadbir urus organisasi dengan mengamalkan nilai-nilai murni dan budaya kreatif serta inovatif
  • Memantap dan mengemaskini dasar-dasar berkaitan pengurusan dan pentadbiran tanah
  • Memanfaatkan teknologi ICT dalam meningkatkan penyampaian perkhidmatan teras PDT
  • Menjalinkan kerjasama strategik dengan agensi-agensi berkepentingan dan pertubuhan-pertubuhan kerajaan dan bukan kerajaan serta masyarakat setempat bagi memantapkan imej PDT sebagai peneraju pengurusan dan pentadbiran tanah

 

FUNCTION OF DEPARTMENT


Fungsi utama Pejabat Daerah dan Tanah Batang Padang ialah :-

 

  • Sebagai penggerak dan pemangkin pembangunan daerah yang cekap dan berkesan selaras dengan wawasan daerah.
  • Merancang, melaksana dan menyediakan program pembangunan sosio-ekonomi selaras dengan dasar pembangunan nasional atau dasar pembangunan negeri.
  • Merancang pembangunan tanah, mentadbir dan menguatkuasakan undang-undang tanah.
  • Melaksanakan pungutan pelbagai hasil tanah, cukai, lesen dan lain-lain lagi.
  • Memastikan pengeluaran lesen hiburan tidak menjejaskan akhlak masyarakat.
  • Memastikan ketenteraman Awam perpaduan masyarakat berbilang kaum di daerah ini.

 

 

 floating menu tapah content v1 en

 

Footer en