Top Header Tapah Content en

p

Tel: 05 4011 963 Fax: 05 4013 588

e
HOME

BATANG PADANG DISTRICT AND LAND OFFICE

Menu pdt tapah en

Breadcrumb

Maklumat Isu-isu Tanah

 

Maklumat Isu - Isu Tanah
 
* Penggunaan Dan Pengawalan Tanah Dibawah Kanun Tanah Negara 1965 * Kesalahan-Kesalahan Dibawah KTN Dan Penguatkuasaannya
* Ringkasan Kanun Tanah Negara 1965 *  Intisari Akta Pengambilan Tanah 1960
* Konsep Urusniaga Dibawah Kanun Tanah Negara, 1965 * Pengenalan Akta Hakmilik Strata 1985
* Jenis-Jenis Hakmilik * Akta Pembahagian Harta Pusaka Kecil Tahun 1955 Small Estate Distribution) Act 1955
* Sistem Kaveat Dibawah Kanun Tanah Negara 1965 * Pengurusan Tanah Persekutuan
* Pembangunan Tanah Dibawah Kanun Tanah Negara 1965 * Akta Pembangunan Mineral 1994 Dan Enakmen Mineral Negeri-Negeri: Kaitan Dengan Ktn 1965
* Pelupusan Tanah Dibawah KTN * Peranan Pihak Berkuasa Perancang Tempatan Dalam Pembangunan Tanah


Senarai Undang - Undang
 
* Kanun Tanah Negara(KTN),1965

Enakmen
 
* Enakmen Rizab Melayu

Perlembagaan  Persekutuan
 
* Perkara 83 dan 85 Perlembagaan Maklumat Isu-Isu Tanah

Akta - Akta
 
* Akta Pelantar Benua 1966
* Akta Pusaka Kecil 1955
* Akta Pemuliharaan Tanah


Rujukan/Sumber:
JKPTG/Jabatan Peguam Negara

 


splask publication content

splask publication content

Footer en