Top header content en

p

Tel: 05 598 2055
Fax: 05 598 1963

e
HOME

SUNGAI SIPUT DISTRICT AND LAND OFFICE

Menu Sungai Siput en

Breadcrumb

Visi, Misi & Objektif sungai siput content en

VISION, MISSION & OBJECTIVE


 

OFFICE VISION

 

  • Menyediakan perkhidmatan yang bekualiti, inovatif dan responsif dalam Pengurusan Daerah serta menyediakan kemudahan infrastruktur yang kondusif dan membina masyarakat yang mempunyai ketahanan minda yang cemerlang. Disamping berusaha mempertingkatkan kutipan hasil tanah serta mempertingkatkan pembangunan tanah sejajar dengan kemajuan pembangunan masa kini.
 •  

  OFFICE MISSION

   

   • Mewujudkan Pentadbiran Daerah dan Tanah Sungai Siput ( U ) yang dinamik , produktif , berdisplin , cekap dan amanah ke arah Pembangunan Masyarakat Setempat dalam merealisasikan Wawasan Negara.
  •  

   OFFICE OBJECTIVE

    

    • Memberi perkhidmatan yang berkualiti meliputi :
     • Pentadbiran Am.
     • Kewangan.
     • Perkhidmatan.
     • Penjawatan kepada anggota Pentadbiran Daerah dengan cekap dan berkesan.
    • Melaksanakan projek-projek Pembangunan Luar Bandar
    • Pelaksanaan aktiviti Pembangunan insan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
    • Memberi perkhidmatan berkualiti berkaitan:
     • Pelupusan.
     • Pembangunan / pendaftaran tanah.
     • Kutipan hasil selaras dengan Kanun Tanah Negara (KTN).
     • Undang-undang yang berkaitan serta penguatkuasaan undang-undang tersebut.
 

 floating menu sungai siput content v1 en

 

Footer en