Top header content en

p

Tel: 05 598 2055
Fax: 05 598 1963

e
HOME

SUNGAI SIPUT DISTRICT AND LAND OFFICE

Menu Sungai Siput en

Breadcrumb

pengenalan jabatan sungai siput content en

INTRODUCTION TO DEPARTMENT


 

UNIT KEWANGAN
Unit ini bertanggungjawab untuk:

 

UNIT PERKHIDMATAN
Bertanggungjawab mengurus perihal anggota kakitangan pentadbiran Daerah dan Tanah dari segi perkhidmatan dan kebajikan.
Antara tanggungjawabnya adalah :

  • Mentadbir belanja.
  • Mengurus pejabat.
  • menyediakan keperluan kewangan tahunan cth :
   1. Pembayaran emolumen.
   2. Perkhidmatan.
   3. Pembekalan.
   4. Pembelian aset serta bertanggungjawab kepada Pegawai Daerah Kuala Kangsar sebagai Pegawai Pengawal.

   

  Ketua Penolong Pegawai Daerah Sungai Siput adalah Ahli Panel Pergerakan Gaji (PPG) di bawah Sistem Saraan Baru (SSB) bagi Pentadbiran Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Kangsar.

  UNIT PENTADBIRAN AM

   • Mengurus rekod-rekod am.
   • semua rekod personel (Anggota) seperti:
    1. Pengisian jawatan.
    2. Pengesahan dalam jawatan.
    3. Kemasukan dalam perjawatan persaraan dan sebagainya.

    

   Ketua Penolong Pegawai Daerah juga ialah Ahli Lembaga Perlesenan (Eksais) Daerah Kuala Kangsar.

    • Membantu Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri.
    • Bahagian Perumahan Awam dalam mengurus Rancangan Perumahan Awam seperti:
     1. Membuat Kutipan Ansuran Bulanan Rumah.
     2. menyediakan Penyata Pemungut Bulanan, mengurus pertukaran milik penyewa beli.
    • Membantu dalam perancangan dan pelaksanaan skim-skim baru Rancangan Perumahan Awam.
    • Tugas-tugas lain adalah menguruskan peruntukan Rumah Kerajaan kepada anggota Kerajaan di Daerah Kecil Sungai Siput.
    • Di samping itu unit Pentadbiran dan Kewangan juga bertanggungjawab dalam urusan menyediakan permohonan Lesen Hiburan Awam.
   •  

     

     


floating menu sungai siput content v1 en

 

Footer en