Top Header Selama Content en

p

Tel:05 839 4963 Fax: 05 839 4044

e
HOME

SELAMA DISTRICT AND LAND OFFICE

Menu Selama Content en

visi misi selama content en

VISION


Kecemerlangan sesebuah organisasi bergantung kepada wujudnya wawasan dan visi yang jelas dan dikongsi bersama (shared vision) oleh seluruh anggota organisasi. Faktor ini memudahkan anggota bekerjasama serta mengelakkan kemungkinan konflik yang boleh merugikan jabatan. Berdasarkan falsafah ini, pentadbiran daerah telah menggubal wawasan dan visi bagi menentukan arah tujuan serta corak operasi pejabat untuk mencapai kecemerlangan dalam perkhidmatan yang diberi iaitu : “Menjadikan Pejabat Daerah Dan Tanah Selama sebuah pejabat yang terunggul di negeri Perak Darul Ridzuan dan diantara yang terbaik di Malaysia selaras dengan kehendak dasar Kerajan”.

 

MISSION


Meningkatkan produktiviti kualiti perkhidmatan bagi memuaskan kehendak pelanggan. Merancang pembangunan daerah ke arah mencapai matlamat Dasar Pembangunan Nasional. Berusaha meningkatkan sumber sumber hasil negeri ke tahap yang optimum. Membangunkan potensi sumber manusia di kedua-dua sektor awam dan masyarakat keseluruhannya. Mewujudkan suasana persekitaran kerja yang harmoni, selesa dan indah..

 

 


floating menu selama content en

 

Footer en