Top Header Selama Content en

p

Tel:05 839 4963 Fax: 05 839 4044

e
HOME

SELAMA DISTRICT AND LAND OFFICE

Menu Selama Content en

Breadcrumb

splask client charter content

splask client charter content

prestasi piagam pelanggan selama content en

CLIENT'S CHARTER PERFORMANCE


 

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

Bil.

Urusan
Perkhidmatan

Mengikut
Tempoh

Jan- Mac
2022

April- Jun
2022

Julai- Sept
2022

Okt- Dis
2022

1.

Setiap aduan akan dikeluarkan akuan terima dalam tempoh 1 hari dan jawapan rasmi akan dijawab dalam tempoh 14 hari.

 

 

 

 

 

2.

Mengeluarkan lessen hiburan awam dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh laporan jabatan-jabatan berkenaan diterima.

 

 

 

 

 

3.

Menyediakan baucer bayaran perkhidmatan dan bekalan dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh bil diterima daripada pembekal / pemborong

 

 

 

 

 

4.

Mengeluarkan notis taksiran pindahmilik dalam tempoh 30 hari daripada tarikh permohonan

 

 

 

 

 

 

 

BAHAGIAN PEMBANGUNAN TANAH

Bil.

Urusan
Perkhidmatan

Mengikut
Tempoh

Jan- Mac
2022

April- Jun
2022

Julai- Sept
2022

Okt- Dis
2022

1.

Setiap aduan akan dikeluarkan akuan terima dalam tempoh 1 hari dan jawapan rasmi akan dijawab dalam tempoh 14 hari.

 

 

 

 

 

2.

Memastikan bil-bil cukai tanah dihantar kepada tuan-tuan tanah sebelum 1 haribulan Januari setiap tahun.

 

 

 

 

 

3.

Menyelesaikan permohonan tukar syarat nyata tanah pertanian kepada pertanian dalam tempoh satu (1) bulan.

 

 

 

 

 

4.

Mengeluarkan sijil carian rasmi dengan serta-merta

 

 

 

 

 

5.

Mengeluarkan sijil carian persendirian dengan serta-merta.

 

 

 

 

 splask client charter content

splask client charter content

floating menu selama content en

 

Footer en