Top Header Selama Content en

p

Tel:05 839 4963 Fax: 05 839 4044

e
HOME

SELAMA DISTRICT AND LAND OFFICE

Menu Selama Content en

Breadcrumb

Pentadbiran Daerah

DISTRICT ADMINISTRATIVE


 

KHIDMAT PENGURUSAN

Pentadbiran dan Kewangan

 

  • Mengurus hal ehwal pentadbiran dan kewangan secara efektif dan efisyen supaya dapat meningkatkan.
  • Mengawal disiplin dan memproses tindakan tatatertib
  • Mengurus segala cuti dan menyediakan proses dokumen persaraan
  • Menyelaras kursus-kursus,seminar dan bengkel bagi meningkatkan kefahaman tentang dasar dan peraturan kerja semasa
  • Menyelaras penilaian Prestasi Tahunan dan Panel Pengurusan Sumber Manusia (PSSM)
  • Menyelaras ,mengatur dan melaksanakan program-program berbentuk sambutan keraian dan Majlis Rasmi Kerajaan Negeri dan Persekutuan di Peringkat Daerah,Mukim dan kampung yang diurusetia oleh Bahagian Pembangunan
  • Menyelaras dan mengadakan pelbagai mesyuarat peringkat di daerah
  • Membantu KPPD Pengurusan sebagai Setiausaha Keselamatan Daerah dan Setiausaha Pengurusan dan Bantuan Bencana Daerah

 

PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

Fungsi Bahagian Pembangunan Luar Bandar

 

  • Menyelaras perancangan dan pelaksanaan bagi sektor insfrastruktur di daerah.
  • Merancang projek-projek pembangunan di daerah
  • Menyelaras dan membuat ulasan berkaitan permohonan projek yang diterima daripada masyarakat
  • Merancang dan melaksanakan aspek-aspek teknikal projek-projek daerah
  • Menyelaras projek-projek persekutuan,negeri dan daerah
  • Melaksanakan projek-projek yang diluluskan oleh persekutuan dan negeri
  • Mengurus,menyedia dan memperakui spesifikasi kerja dan pelan-pelan kejuruteraan awam
  • Menyelaras cadangan projek-projek bagi setiap Rancangan Malaysia
  • Melaksanakan pembayaran bagi projek-projek yang diluluskan
  • Urusetia Jawatankuasa Tindakan Daerah
  • Urusetia kepada Mesyuarat Pemantauan Projek Rancangan Malaysia.

floating menu selama content en

 

Footer en