Top Header Selama Content en

p

Tel:05 839 4963 Fax: 05 839 4044

e
HOME

SELAMA DISTRICT AND LAND OFFICE

Menu Selama Content en

Breadcrumb

objektif selama content en

DEPARTMENT OBJECTIVE


 

 • Objektif dalam sesebuah organisasi amatlah penting dalam menentukan matlamat utama penubuhannya organisasi tersebut. Pembentukan objektif organisasi yang baik dapat memastikan penubuhan organisasi tersebut dapat dijalankan dengan lebih efisien dan bermotif.Bagi Pejabat Daerah dan Tanah Selama pula, ianya telah menetapkan 5 objektif utama secara keseluruhan bagi setiap unit dalam organisasi ini. Ianya bermotifkan bagi mewujudkan kepuasan yang maksimum kepada pelanggan di samping menjaga hak asasi mereka.
  •  

   Objektif-objektif tersebut adalah seperti berikut :

  • Mentadbir dan menguatkuasa undang-undang Tanah Negara dan peraturan-peraturan Tanah Negeri.

  • Menjalankan dan menguatkuasa pungutan pelbagai hasil Tanah, Cukai, Lesen dan lain-lain.

  • Merancang dan melaksanakan program-program pembangunan sosio-ekonomi daerah.

  • Menyelaraskan aktiviti-aktiviti penbangunan jabatan-jabatan selaras dengan pembangunan.

  • Menjaga ketenteraman awan dan muhibbah di peringkat daerah.

 


floating menu selama content en

 

Footer en