Top Header Selama Content en

p

Tel:05 839 4963 Fax: 05 839 4044

e
HOME

SELAMA DISTRICT AND LAND OFFICE

Menu Selama Content en

Hebahan Pekeliling

Hebahan Pekeliling


 

       

Dimaklumkan bahawa Kerajaan Negeri Perak melalui Majlis Mesyuarat Kerajaan telah memutuskan untuk menerima pakai Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2015.Pekeliling ini berkuat kuasa mulai 23 Ogos 2015.

 

 

Footer en