Top Header Pengkalan Hulu Content en

p

Tel: 04 477 8224 / 04 477 0073 Fax: 04 477 8458

e
HOME

PENGKALAN HULU DISTRICT AND LAND OFFICE

Menu Pengkalan Hulu 3rd Level Content en

Breadcrumb

Visi, Misi & Objektif pengkalan hulu en

VISION


Berusaha untuk berkhidmat dengan penuh komitmen dan sebaik yang mungkin bagi mencapai tahap aduan serta teguran sifar.

 

MISSION


Membasmi kemiskinan dan menaikkan taraf hidup sosio ekonomi serta kualiti hidup rakyat.
Memberi perkhidmatan yang terbaik dan layanan mesra kepada semua pelanggan yang datang berurusan.

 

OBJECTIVE


 

  • Mentadbir dan Menguatkuasa Undang-undang Tanah Negara dan Peraturan Tanah Negeri.

  • Menjalankan dan menguatkuasakan pungutan pelbagai hasil Tanah, cukai, lesen-lesen dan hasil-hasil lain.

  • Merancang dan melaksanakan program-program pembangunan sosio-ekonomi.

  • Menyelaras aktiviti-aktiviti pembangunan jabatan-jabatan selaras dengan Pembangunan Nasional.

  • Menjaga ketenteraman awam dan muhibbah di peringkat daerah.

 

 


floating menu pengkalan hulu content v1 en

 

Footer en