Top Header Pengkalan Hulu Content en

p

Tel: 04 477 8224 / 04 477 0073 Fax: 04 477 8458

e
HOME

PENGKALAN HULU DISTRICT AND LAND OFFICE

Menu Pengkalan Hulu 3rd Level Content en

Pentadbiran Daerah

PENTADBIRAN DAERAH


 

       

PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN

1 - Melaksanakan kerja-kerja berkaitan pentadbiran am dan kewangan
2 - Kutipan bayaran ansuran rumah awam kerajaan
3 - Kutipan duti bagi pelbagai suratcara.
4 - Kutipan bayaran sewa bangunan kediaman kerajaan.
5 - Melaksanakan dan menyelaras majlis rasmi di peringkat daerah kecil

PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

Merancang, melaksanakan projek-projek kecil pembagunan luar bandar melalui sumber peruntukan Kerajaan Persekutuan,Negeri,Menteri Ahli Parlimen dan ADUN

 floating menu pengkalan hulu content v1 en

 

Footer en