Top Header Pengkalan Hulu Content en

p

Tel: 04 477 8224 / 04 477 0073 Fax: 04 477 8458

e
HOME

PENGKALAN HULU DISTRICT AND LAND OFFICE

Menu Pengkalan Hulu 3rd Level Content en

Bahagian Pembangunan Luar Bandar Pengkalan hulu content en

RURAL DEVELOPMENT DIVISION


Community Development Unit

  • Merancang Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat.

  • Merancang dan melaksana Program Minda Insan di kalangan penduduk termiskin.

  • Merancang dan melaksana Program pembangunan IKS.

  • Menyelaras serta memantau mesyuarat JKKK.

 

Physical Development Unit

  • Menyelaras perancangan dan pelaksanaan Infrastruktur peringkat daerah.

  • Menyelaras, melaksana dan memantau serta mengawasi projek persekutuan dan negeri.

  • Mengurus, menyedia dan memperakui Spek Kerja dan pelan-pelan kejuruteraan awam.

  • Memantau pelaksanaan kemajuan projek persekutuan melalui SPPII.

   

 

 

 floating menu pengkalan hulu content v1 en

 

Footer en