Top Header Pengkalan Hulu Content en

p

Tel: 04 477 8224 / 04 477 0073 Fax: 04 477 8458

e
HOME

PENGKALAN HULU DISTRICT AND LAND OFFICE

Menu Pengkalan Hulu 3rd Level Content en

Bahagian Khidmat Pengurusan pengkalan hulu content en

MANAGEMENT SERVICE DIVISION


Administration Unit

 • Menguruskan Hal Ehwal Pentadbiran dan Perkhidmatan secara efektif dan efisyen supaya dapat meningkatkan kualiti pengurusan.

 • Mengurus segala cuti, memproses dokumen pengesahan jawatan, pemberian taraf berpencen dan persaraan.

 • Merancang serta menyelaras latihan untuk semua pegawai bagi meningkatkan kefahaman tentang dasar dan peraturan kerja semasa.

 • Menyelaras Penilaian Prestasi Tahunan dan Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM)

 • Menyelaras, mengatur dan melaksana program-program rasmi di peringkat Jabatan dan Daerah.

 • Membangun serta mengemaskini Laman Web Jabatan.

 • Urussetia kepada J/Kuasa Penyakit Berjangkit.

 • Pengendali Aduan Awam.

 

Finance Unit

 • Mengurus Hal Ehwal Kewangan termasuk Penyediaan Bajet dan Perbelanjaan secara efektif dan efisyen.

 • Memantau penyelengaraan kenderaan Jabatan.

 • Mengurus, mengemaskini dan memantau Hal yang berkaitan Aset dan Inventori.

 

 


floating menu pengkalan hulu content v1 en

 

Footer en